BxLCD v.3 - Sterownik dwudziestoportowy RFID Unique

Charakterystyka sterownika:

  • Obsługa transponderów Unique EM-410x
  • Dwadzieścia wyjść do elektrozamków 1A
  • Programowanie przez USB z PC
  • Programowanie za pomocą transpondera
  • Cztery poziomy uprawnień identyfikatorów
  • MASTER, OBSŁUGA, OPIEKUN i KLUCZ
  • Zasilanie 10-24V (max 200mA)
  • Temperatura pracy od 0°C do 40°C

Do pobrania:Zapytaj o cenę i dostępność: info@mkeia.comBxLCD jest czytnikiem zbliżeniowym służącym do bezstykowego otwierania szafek basenowych lub pracowniczych. Sercem sterownika jest mikrokontroler, który dekoduje dane z identyfikatorów zbliżeniowych Unique zgodnych z EM-410x za pośrednictwem układu odbiorczego RFID. Programowanie odbywa się przy pomocy identyfikatorów zbliżeniowych MASTER i OBSŁUGA lub wykorzystując dedykowane oprogramowanie. Oprogramowanie to pozwala zaprogramować wszystkie rodzaje identyfikatorów oraz przypisać numery szafek. Komunikacja z PC odbywa się za pomocą interfejsu USB – wirtualny port szeregowy lub separowany interfejs RS485 w protokole MKEiA. Identyfikator typu MASTER służy do programowania identyfikatorów OBSŁUGA oraz do kasowania zaprogramowanych wcześniej identyfikatorów przechowywanych w wewnętrznej pamięci nielotnej EEPROM. Identyfikator/karta MASTER jest przeznaczony dla serwisu lub osoby zajmującej się utrzymaniem obiektu. Programowanie identyfikatora typu MASTER odbywa się poprzez dedykowane oprogramowanie. Karta/identyfikator OBSŁUGA służy do otwierania wszystkich szafek (zamków elektromagnetycznych) oraz programowania kart/identyfikatorów typu KLUCZ. Sterownik pozwala na zaprogramowanie dwóch identyfikatorów typu MASTER i do siedmiu różnych identyfikatorów tupu OBSŁUGA oraz trzech identyfikatorów OPIEKUN. Identyfikator/pasek typu KLUCZ pozwala otworzyć jedną z dwudziestu szafek, która została wcześniej zaprogramowana przy użyciu identyfikatora OBSŁUGA lub oprogramowania. Identyfikator OPIEKUN pozwala na otwieranie przypisanych wcześniej szafek za pomocą dedykowanego oprogramowania. Wyświetlacz LED, umieszczony na przednim panelu obudowy, informuje o numerze otwartej szafki. Wyświetlacz LCD jest pomocny podczas procesu programowania oraz służy do wyświetlania stanu pracy urządzenia. Cały układ jest zamknięty w plastikowej obudowie 198x144x53 lub elektronika może być wbudowana w ścianę szafki HPL. Maksymalne obciążenie wyjścia nie powinno przekraczać 1A, natomiast suma wszystkich prądów wyjść nie powinna przekroczyć 5A. Załączenie zamka polega na zwarciu wyjścia do masy - czyli elektromagnes zamka powinien być dołączony pomiędzy + zasilania, a wyjście sterownika. Nie załączone wyjście jest natomiast w stanie wysokiej impedancji. Urządzenie jest produkowane na wyłączność dla firmy BxSystem z siedzibą w Rzeszowie, która zajmuje się sprzedażą i wdrażaniem elektronicznych systemów obsługi klienta ESOK.