Sterowniki Urządzeń

StrAq v.1
Sterownik włącznik zegarowy z termostatem


LampSolar v.4
Sterownik fotowoltaniczny


StrK v.1
Sterownik bipolarnego silnika krokowego 2.5A


StrG v.1
Sterownik główny obsługujący 3xStrK