PSKD System v.1 - Prosty System Kontroli Dostępu

Charakterystyka systemu:

  • Praca online i offline
  • Monitorowanie i rejestracja zdarzeń w bazie
  • Zarządzanie użytkownikami
  • Przydzielanie praw dostępu
  • Przeglądanie i filtrowanie zarejestrowanych zdarzeń
  • Praca pod systemem Windows
  • Prosta budowa systemu
  • Wykorzystanie popularnych kart Unique – EM410x
  • Monitorowanie stanu drzwi
  • Komunikacja interfejs RS485

System ESKD (Elektroniczny System Kontroli Dostępu) pozwala w szybki i prosty sposób zbudować infrastrukturę niezbędna do monitorowania i kontroli dostępu do pomieszczeń. Serce systemu stanowi aplikacja PSKD Serwer wraz z bazą danych SQLite, która umożliwia komunikację z rozproszonymi sterownikami/czytnikami kart zbliżeniowych PSKD. System przystosowany jest do pracy zarówno w trybie online jaki i offline. Oczywiście, tryb offline nie pozwala na bieżące monitorowanie występujących zdarzeń. Przyjęte rozwiązanie pozwala częściom składowym systemu działać autonomicznie (sterowniki PSKD) podczas uszkodzenia linii komunikacyjnej. Przykładowy system kontroli i monitorowania został przedstawiony na poniższym rysunku.

Podczas zbliżenia karty lub otwarcia/zamknięcia drzwi (sygnał podany na wejście czytnika przez krańcówkę mechaniczną lub kontaktron) czytnik zgłasza zdarzenie, które następnie jest odczytywane przez aplikację i odnotowywane w bazie danych. Równolegle, czytnik PSKD odszukuję w wewnętrznej pamięci kod karty i w przypadku znalezienia go zwalnia rygiel umożliwiając wejście do pomieszczenia. W przypadku nie odnalezienia kodu w pamięci zostanie wyświetlony komunikat o braku dostępu wraz z sygnałem dźwiękowym. Ponadto, każde zdarzenie jest zapisywane dodatkowo w wewnętrznej pamięci sterownika. Administrator systemu po uruchomieniu aplikacji PSKD Serwer ma możliwość dodawania/modyfikowania użytkowników w liczbie do 1024. Każdemu z użytkowników możemy przydzielić z osobna prawa dostępu do pomieszczeń poprzez przypisanie go do wybranych czytników. Po wprowadzeniu użytkowników i ustaleniu ich praw, dane z bazy są kopiowane do pamięci wewnętrznej sterowników (przeprogramowanie pamięci wewnętrznej). Przechowywanie użytkowników w pamięci sterownika pozwala na jego niezależne funkcjonowanie. Maksymalna ilość obsługiwanych sterowników przez system ESKD wynosi 32 i jest ograniczony do jednego portu szeregowego RS485.

Konstrukcja bazy danych SQL pozwala Klientowi bez większych problemów rozbudować istniejącą strukturę bazy o dodatkowe tabele. Również dzięki współdzieleniu pliku bazy jest możliwe stworzenie nakładki np. w PHP do raportowania np. czasu pobytu, wyliczania kosztów, przydzielania praw dostępu itp. z poziomu przeglądarki internetowej.


W swojej ofercie posiadamy niezbędne elementy do budowy systemu jak: czytniki, karty, skrzynki instalacyjne, zasilacze buforowe i konwertery USB-RS485. Nasza firma oferuję kompleksowe lub częściowe rozwiązanie według indywidualnych potrzeb Klienta. Na zamówienie wykonujemy instalację czytników i okablowania uruchomienie systemu oraz krótkie szkolenie. Zainteresowane naszą ofertą osoby prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem skrzynki firmowej info@mkeia.com lub kontakt telefoniczny. Koszt systemu uzależniony jest od ilości sterowników PSKD, trudności instalacyjnych położenia przewodów oraz czasu przeznaczonego na szkolenia. Ofertę i termin realizacji przygotowujemy po zapoznaniu się z rozmieszczeniem obiektów i pomieszczeń na miejscu lub przesłanym opisem.

Zachęcamy do współpracy firmy instalacyjne z kraju i zagranicy. Zapewniamy bezpłatne szkolenia, doradztwo, pomoc przy montażu i uruchomieniu systemu oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.