STC10 - System Pomiaru Czasu STC10

Charakterystyka systemu:

  • Pomiar czasu na maksymalnie 10 torach
  • Pomiar międzyczasów
  • Tablica turniejowa LED
  • Aplikacja bazodanowa STC10 Swim
  • Sygnały dźwiękowe
  • Obsługa przycisków przewodowych
  • Obsługa przycisków bezprzewodowych
  • Obsługa mat dotykowych
  • Raporty z zawodów i konkurencji
  • Biegi indywidualne i sztafety

System pomiaru czasu na basenie STC10 przeznaczony jest do rozgrywania zawodów pływackich na basenach sportowych. Stanowi on doskonałą alternatywę dla podobnych bardzo drogich systemów dostępnych na rynku. System pozwala dokonywać pomiaru czasów na maksymalnie 10 torach w tym również międzyczasy, obsługiwać przewodowe i bezprzewodowe przyciski start/stop lub maty dotykowe, prezentować przebieg zawodów na tablicy LED oraz generować odpowiednie sygnały akustyczne. Całość systemu jest zarządzana z poziomu dedykowanej bazodanowej aplikacji STC10 Swim, gdzie w bazie danych SQL są przechowywane wszystkie niezbędne informacje o zawodach i wynikach.

System zbudowany jest w oparciu o konsolę pomiarową STC10, która stanowi serce całego systemu, a przy pomocy której są dokonywane pomiary czasów i międzyczasów dla maksymalnie 10 torów. STC10 obsługuję przycisk start oraz do 10 przycisków lub płyt stop dla poszczególnych torów, które również mogą służyć do zarejestrowania międzyczasów. Co więcej konsola jest wyposażona w wewnętrzny odbiornik radiowy pozwalający na zastosowanie bezprzewodowych przycisków start/stop. Ma to znaczenie w przypadku, gdy z jakiś względów zachodzi problem z rozłożeniem całego okablowania np. podczas treningu. Dodatkowo urządzenie posiada wewnętrzne akumulatory zapewniające wielogodzinną prace bez dodatkowego zasilania oraz wyjście audio dla sygnałów dźwiękowych przygotuj, star oraz falstart. STC10 po podłączeniu do komputera przez port USB i uruchomieniu aplikacji pozwala na przeprowadzenie zawodów według wcześniej przygotowanej listy zawodników i konkurencji wraz z niezbędnymi raportami.

Do zarządzania całością systemu została przygotowana bazodanowa aplikacja STC10 Swim na komputer klasy PC np. standardowy laptop. Konsola STC10 po podłączeniu do komputera przez port USB i uruchomieniu aplikacji pozwala na przeprowadzenie zawodów według wcześniej przygotowanej listy zawodników i konkurencji wraz z niezbędnymi raportami. W programie można utworzyć bazę zawodów, zawodników, konkurencji oraz klubów. Wykorzystując tą bazę można w szybki sposób przygotować listy zawodników i konkurencji dla danych zawodów (również w podziale na grupy wiekowe i płeć), przypisać do nich zawodników oraz podzielić konkurencje na odpowiednie serie oddzielnie dla eliminacji, półfinałów i finałów. Oprogramowanie pozwala również na przygotowanie sztafety. Wszystkie informacje są przechowywane w bazie danych SQL i w każdej chwili istnieje możliwość przeglądania danych historycznych.


Po podłączeniu konsoli przez port USB i uruchomieniu oprogramowania można w pełni wykorzystać możliwości konsoli. Aplikacja współpracuje z tablicą informacyjną LED na której przy pomocy oprogramowania można wyświetlać nazwę konkurencji, prezentacje zawodników dla danej konkurencji i serii, na bieżąco przedstawiać biegnący czas i między czasy odbić, wyniki, i ich zestawienie zarówno dla serii jak i konkurencji Ponadto oprogramowanie generuję raporty w formacje HTML, które mogą być z łatwością przeglądane i drukowane z poziomu standardowej przeglądarki. Istnieje możliwość pomiaru czasu bez konieczności podłączania konsoli do komputera PC. Konsola STC10 razem z tablicą turniejową LED z serii TLS może niezależnie od oprogramowania dokonywać pomiaru. Wówczas całe sterowanie odbywa się przy pomocy przycisków start/stop. Oprócz konsoli STC10 w skład systemu wchodzi tablica turniejowa LED z serii TLS np. TLS6T9C12G służąca do wyświetlania informacji o zawodnikach, rozgrywanej konkurencji, czasach i międzyczasach oraz przedstawiać końcowe zestawienia.

Tablica posiada dwa podstawowe tryby pracy. Jeden z nich jest dostosowany do wyświetlania niezbędnych informacji podczas zawodów pływackich, a drugi w przypadku braku zawodów służy do pomiaru temperatur z sześciu przewodowych czujników cyfrowych wraz z aktualnym czasem wyświetlanym na przemian z datą. Tablica w połączaniu z konsolą pomiarową i oprogramowaniem STC10 pozwala wyświetlać bieżące czasy i międzyczasy, nazwiska oraz aktualne miejsca zawodników, nazwy klubów, numery torów i biegów, nazwy konkurencji, czy końcowe zestawienie. Ponadto w skład systemu wchodzą akcesoria takie jak przewodowe i bezprzewodowe przyciski sędziowskie start/stop. A całość tj. konsola i akcesoria są zapakowane w solidnych aluminiowych walizkach.