PolCarReader v.2 - Czytnik-Sterownik RFID Unique z interfejsem Ethernet PoE i USB

Charakterystyka sterownika

  • Obsługa transponderów typu Unique EM-410x
  • Komunikacja przez Ethernet
  • Obsługa protokółu TCP/IP
  • Obsługa protokółu ICMP
  • Konfiguracja przez Telnet
  • Prosta obsługa
  • Zasilanie PoE lub 12V-24V 200mA (opcjonalnie)
  • PoE 802.3af standard
  • Temperatura pracy od 0°C do 40°C

Do pobrania:Zapytaj o cenę i dostępność: info@mkeia.comPolCarReader jest układem czytnika RFID zdolnym do komunikacji za pomocą interfejsu sieciowego Ethernet lub USB. Urządzenie może czytać karty zgodne ze układem EM-4102 Unique pracującym w paśmie 125kHz. Głównym zadaniem czytnika jest sterowanie dostępem do pomieszczeń (elektrozamkiem). PolCarReader po przyłożeniu karty-transpondera łączy się z serwerem pod wcześniej zaprogramowany adres IP oraz port. Aplikacja serwerowa (stworzona już samodzielnie przez kupującego) po połączeniu się sterownika sprawdza w bazie danych, czy kod karty odczytany przez odpowiedni czytnik pozwala na wejście do obiektu. W przypadku powodzenia jest wysyłana komenda z serwera do czytnika z żądaniem otwarcia zamka (na czas wcześniej zaprogramowany) i zasygnalizowaniem faktu diodami LED lub sygnalizatorem dźwiękowym. W przeciwnym przypadku aplikacja wysyła odpowiedni rozkaz sterujący diodami LED lub sygnalizatorem dźwiękowym, który informuje o braku dostępu do obiektu. Konfiguracja ustawień sterownika jak na przykład adres IP, maska, brama, IP serwera, port serwera, login, hasło, czas otwarcia zamka itp. jest realizowana w dwojaki sposób: przy pomocy połączenia autoryzowanego Telnet lub przez port USB (wirtualny port COM), wykorzystując dowolny terminal. W sterowniku został zaimplementowany protokół ICMP, który pozwala użytkownikowi na odpytanie kontrolne urządzenia. Dodatkowo czytnik PolCarReader może służyć jako standardowy czytnik USB - przy odłączonym kablu Ethernet-owym. W tym trybie pracy urządzenie wysyła kod karty na wirtualny port szeregowy z jednoczesnym wydaniem krótkiego sygnału dźwiękowego. Czytnik PolCarReader jest produkowany w dwóch wersjach tj. z zasilaniem bezpośrednio z sieci Ethernet przez PoE lub w wersji prostszej zasilany z zewnętrznego źródła 12V. Czytnik w wersji z PoE również może być zasilany ze źródła zewnętrznego. Obudowa urządzenia o wymiarach 128x94x28mm jest wykonana z plastiku w kolorze jasnoszarym i jest możliwy jej montaż na ścianie przy pomocy dwóch wkrętów. W wersji bez PoE złącza są wyprowadzone z boku obudowy, a w wersji z PoE od spodu obudowy.