LampSolar v.4 - Sterownik fotowoltaniczny

Charakterystyka sterownika:

  • Współpraca z ogniwem od 1W do 100W
  • Układ zabezpieczenia akumulatora
  • Dwa wyjścia mocy w tym jedno PWM
  • Programowanie trybów włączania
  • Pomiar napięć, prądów i energii
  • Rejestracja energii
  • Niski własny pobór prądu ok. 300uA
  • Wyświetlacz LCD
  • Obudowa do montażu na szynę 35mm
  • Temperatura pracy od -20°C do 40°C

Do pobrania:

LampSolar jest sterownikiem mikroprocesorowym współpracującym z ogniwem fotowoltanicznym i akumulatorem (żelowy lub samochodowy 12V). Zadaniem tego sterownika jest ładowanie akumulatora energią uzyskaną przez ogniwo słoneczne. Sterownik czuwa nad prawidłowym ładowaniem akumulatora, tak by nie nastąpiło jego przeładowanie oraz chroni go przed całkowitym rozładowaniem. Pozwala to na zwiększenie żywotności akumulatora. Wartości progowe napięć ładowania i rozładowywania są programowalne przez użytkownika. Układ posiada dwa wyjścia mocy. Jedno z tych wyjść jest wyjściem PWM (modulacja szerokości impulsu) pracującym z częstotliwością 128Hz służącym do regulacji mocy wyjściowej. Regulacja ta odbywa się programowo, a poziom średniego napięcia wyjściowego jest ustalany przez użytkownika. Ponadto wyjście to posiada pętlę sprzężenia zwrotnego, która jest wykorzystana do regulacji proporcjonalnej z ograniczonym przyrostem. Wyjście PWM może być użyte do regulacji intensywności świecenia dołączonych lampek, diod LED itp. . Zastosowanie regulatora proporcjonalnego oraz wyjścia PWM pozwoliło uniknąć efektu słabnięcia mocy wyjściowej na skutek spadku napięcia na akumulatorze. Drugie wyjście jest wyjściem bezpośrednim z akumulatora, które jest odłączane, gdy napięcie na akumulatorze spadnie poniżej ustalonego progu. Dodatkowo wyjście pierwsze PWM posiada trzy programowalne tryby załączania (manualny, czasowy i zmierzchowy). LampSolar pozwala na bieżąco monitorować prąd ładowania i rozładowania akumulatora, napięcie na nim, średnie napięcie na wyjściu PWM, napięcie fotoogniwa oraz prąd płynący z ogniwa. Ponadto wbudowane są trzy liczniki energii tj. energii pobranej z ogniwa fotowoltanicznego, energii ładowania i energii rozładowania akumulatora. Nastawy sterownika oraz liczniki energii są przechowywane w pamięci nieulotnej EEPROM mikrokontrolera ATMega3290. Po odłączeniu zasilania układ pracuje przez około kilka sekund na wewnętrznym kondensatorze. Dodatkowo układ posiada możliwość rejestracji i przechowywania w pamięci RAM stanów liczników energii z ostatnich 32 dni. Cały sterownik jest zamknięty w obudowie na szynę 35mm, która to pozwala na montaż urządzenia w szafach sterowniczych.