WOC2K v.3 - Amatroski Oscyloskop Cyfrowy 2-Kanałowy z wejściami różnicowymi - Przystawka USB do PC

Parametry Oscyloskopu:

 • Pasmo analogowe 2x4MHz
 • Czułość od 10mV/dz do 10V/dz
 • Podstawa czasu od 5us/dz do 1s/dz
 • Tryb pracy AC/DC/GND
 • Regulacja poziomu składowej stałej
 • Wyzwalanie A,B z regulacją poziomu
 • Separacja galwaniczna od strony PC
 • Analiza częstotliwościowa FFT
 • Wejścia różnicowe
 • Filtry DP analogowe i cyfrowe
 • Separacja między kanałowa 60dB
 • Zasilanie i komunikacja z PC po USB
 • Oprogramowanie pod Win XP/Vista/7

Do pobrania:

WOC2K jest prostą dwukanałową przystawką oscyloskopową do komputera PC. Jej charakterystycznymi cechami są bardzo dobre parametry w stosunku do ceny, przejrzysty interfejs użytkownika oraz niezbyt skomplikowana budowa z zastosowaniem tanich i popularnych podzespołów. Sercem oscyloskopu jest 32-bitowy mikrokontroler ARM LPC2142 wyposażony w wewnętrzną pamięć danych RAM 16kB, pamięć programu Flash, porty I/O oraz port szeregowy UART. Mikrokontroler jest taktowany wewnętrznym generatorem z syntezą PLL, który pozwala na uzyskanie próbkowanie rzędu 18MS/s na kanał. Tory analogowe kanałów A i B, jak również przetworniki AC AD9280 są niezależne od siebie. Pozwala to na uzyskanie dobrej separacji międzykanałowej (min 60dB). Zwiększenie funkcjonalności układu było możliwe poprzez zastosowanie wejść różnicowych o standardowej impedancji dla sond oscyloskopowych. Do komunikacji układu z komputerem wykorzystano układ scalony mostu USB-RS232 FT232R, gdzie po stronie portu szeregowego urządzenie zostało optycznie odseparowane od PC i interfejsu FTDI. Dzięki zastosowaniu małej przetwornicy separującej DC-DC 5V oraz przekaźników bistabilnych zrezygnowano z zewnętrznego zasilania przystawki. Oprogramowanie xOC2K umożliwia wszystkie funkcje jakie posiada oscyloskop analogowy, ponadto oferuje wiele innych. Dla przykładu: analiza FFT, filtracja FIR, rysowanie przebiegów A,B, działania na przebiegach (sumowanie, mnożenie itp.), kursory, pomiary, wydruk, zapis i odczyt. Oprogramowanie rOC4K pozwala rejestrować dowolnie długi przebieg z maksymalną częstotliwością 10kHz. Rejestrator ponadto umożliwia wykonanie analizy FFT na przebiegu o dowolnej długości, która jest obliczana jako średnia z okien o rozmiarze 65536 próbek. WOC2K może pracować w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Całe urządzenie mieści się w obudowie z tworzywa o wymiarach 120x90 mm i jest zasilane bezpośrednio z portu USB. Z przodu urządzenia umieszczone są złącza BNC wejść kanałów A i B oraz dioda LED sygnalizująca transmisje danych do komputera. Oscyloskop jest przeznaczony dla elektroników amatorów, warsztatów samochodowych, serwisów automatyki, szkół i uczelni oraz firm telekomunikacyjnych. WOC2K jest idealnym narzędziem, które można z powodzeniom stosować przy badaniu układów audio, serwisie pojazdów, w układach rejestracji danych z czujników lub przy uruchamianiu prostych systemów mikroprocesorowych.