ESP v.1 - Elektroniczny System Przedszkolny

Charakterystyka systemu:

 • Rejestr wejść i wyjść z placówki
 • Podliczanie ilości godzin
 • Rejestr spożywanych posiłków
 • Podliczanie kosztów pobytu w placówce
 • Możliwość przypisania do dziecka wielu kart
 • Możliwość przypisania indywidualnych stawek
 • Ustalanie płatnych i bezpłatnych okresów pobytu
 • Podział na grupy
 • Zaokrąglanie czasu pobytu w placówce
 • Obsługa wielu wejść i wyjść z placówki
 • Osobne czytniki wejścia i wyjścia
 • Estetyczne karty z logo i numerem przedszkola
 • Zarządzanie systemem z przeglądarki internetowej
 • Brak abonamentu

Nowelizacja ustawy o oświacie zmieniła zasady finansowania pobytu dziecka w przedszkolu. W związku z tym powstała konieczność dokładnego zliczania czasu pobytu dzieci w placówce oraz kosztów w odniesieniu do uchwał rad miejskich czy gminnych. W tym celu nasza firma opracowała system ESP, czyli elektroniczny system rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku. Do automatyzacji procesu rozliczania pobytu idealnie nadają się elektroniczne rejestratory oparte o technologię kart zbliżeniowych RFID. Poniższy film prezentuje w skrócie zasadę działania systemu oraz jego funkcjonalność.


Do głównych zadań systemu należą: rejestracja wejść i wyjść z placówki, zliczanie ilości godzin pobytu dziecka w placówce z podziałem na płatne i niepłatne, rejestracja spożytych posiłków oraz rozliczanie całkowitych kosztów pobytu. Do każdego dziecka jest możliwość dodania indywidualnej stawki za godzinę lub posiłek oraz przypisanie karty lub kilku kart zbliżeniowych RFID. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola zbliża przypisaną dziecku kartę do czytnika wejścia. Czytnik zasygnalizuje krótkim dźwiękiem odczyt karty oraz wyświetli odpowiedni komunikat i czas zdarzenia. Urządzenie połączone z serwerem zapisze do bazy numer karty, numer czytnika i czas zdarzenia. Przy odbieraniu dziecka należy zbliżyć kartę do czytnika wyjścia, by urządzenie mogło zarejestrować to zdarzenie. Dane zebrane przez czytnik są w sposób ciągły przesyłane na serwer, a informacje aktualizowane na bieżąco. Dzięki dostępowi z poziomu przeglądarki mamy możliwość logowania się z komputera lub urządzenia mobilnego. Aby zalogować się do systemu należy znać adres lub domenę serwera i następnie podać login i hasło użytkownika. Po zalogowaniu się z poziomu administratora w przeglądarce otwiera się panel administracyjny. Z tego poziomu mamy możliwość podglądnięcia listy aktualnie przebywających dzieci w placówce, listę obecności dzieci w wybranym dniu, zarejestrowane wejścia i wyjścia pojedynczego dziecka z zaokrągleniem czasu, spożytymi posiłkami oraz kosztami pobytu w danym okresie czasu. Ponadto, raport zbiorczy dostarcza informacji o całkowitym koszcie pobytu wszystkich dzieci w danym okresie czasu z podziałem na grupy. Raport ten oblicza ilość godzin płatnych i bezpłatnych, ilość spożytych posiłków według wcześniej ustalonych stawek. Z kolei raport zapotrzebowania na posiłki wyświetla informacje o ilości posiłków do wydania z podziałem na grupy w zadanym dniu. W drugiej części panelu administratora możemy dodawać użytkowników, przydzielać im stawki, posiłki lub karty. Dodatkowo w panelu można ustalić przedziały czasu godzin płatnych i bezpłatnych. W każdym momencie administrator ma możliwość sprawdzenia zarejestrowanych zdarzeń z czytników oraz jeśli zajdzie taka potrzeba ich modyfikacji lub dodania nowych. System pozwala na jednoczesną obsługę do 10 wejść i wyjść.

Nasza firma oferuję kompleksowe rozwiązanie obejmujące instalację czytników, okablowania oraz oprogramowania wraz z konfiguracją. Dyrektorów placówek zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt emailowy lub telefoniczny. Koszt systemu uzależniony jest od ilości wejść i wyjść, trudności instalacyjnych położenia przewodów, czasu szkolenia operatorów oraz złożoności rozliczania pobytu wynikającej z podjętej przez samorząd uchwały. Ofertę i termin realizacji przygotowujemy po zapoznaniu się z placówką i rozmieszczeniem pomieszczeń na miejscu.